Köszöntjük honlapunkon!

Hogy megismerje az Ép Lélek Egyesületet kattintson az oldal menükre,
vagy az oldal alján elhelyezett linkekre!

Elnök: Szélesné dr. Ferencz Edit Ph.D.

8200 Veszprém Jutasi út 79. fszt. 1.

Levelezési cím: 8412 Veszprém Füzesi út 47.

 


Az egyesület számára az adó 1%-át fel lehet ajánlani: Adószám: 18935426–1–19

 Ismertető ...

 

Az Egyesület a törvény alapján önkéntesen létrehozott önkormányzattal rendelkező társadalmi szervezet, amely jelen alapszabályában meghatározott célra alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik és céljának elérésére szervezi tagjainak tevékenységét.

 

Az Egyesület célja elsősorban a mentálhigiénés tevékenység, a lelki problémákkal küzdő gyermekek és családjának segítése, támogatása, a különböző segítő foglalkozású szakemberek összefogásával.

 

Az Egyesület a cél elérése érdekében az alábbi tevékenységeket végzi:

1. Megelőzési célként a pszichés kultúra fejlesztése, ennek elérése érdekében:

-            ismeretterjesztés, konferenciaszervezés,

-            pedagógus- továbbképzések vezetése,

-            szülői tanácsadás,

-            fejlődéslélektani felkészítő program,

-            a tagok szakmai továbbképzése.

2. A felmerült lelki problémák megoldása érdekében:

-            krízis helyzetekben történő azonnali beavatkozás,

-            családgondozás,

-            neveléslélektani felkészítés, szülőcsoportok vezetése,

-            kommunikációs, konfliktuskezelő tréningcsoportok vezetése,

-            együttműködés más, segítő szakmában dolgozó szakemberekkel, eset megbeszélési tevékenység folytatása,

-            kortárssegítők kiképzése és kortárssegítő programok szervezése (pl. filmklub, önismereti csoportok)

-            veszélyeztetett, hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatása,

-            telefonos lelkisegély-szolgálat.

-            Pszichoterápia

3. Utógondozás

 

Egyesületünket az a tapasztalat hozta létre, hogy szükség van a nem medicinális keretek között működő segélyszolgálatra. Városunk egyre dinamikusabb fejlődése következtében az egészségügyi intézmények túlterheltsége miatt a lakosság jelentős része nem jut el a megfelelő szakemberekhez, hogy maladaptív viselkedésén változtathasson.

Kiemelt jelentőségű olyan civil szerveződések létrehozása, melyek programjaikkal a mentálhigiénés kultúra terjesztését, a megelőzést és a gyógyítást tűzik ki célul, olyan keretek között, ahol a segítségért fordulókat mind kevésbé kísérheti a társadalmi előítélet, s a résztvevők mind szélesebb köre, mind szélesebb módszertani választékból kapjon lehetőséget lelki problémáinak megoldásához.

Az egyesület tagjai olyan szakemberek, és egyetemi hallgatók, akik saját szakterületükön évek óta vesznek részt olyan mentálhigiénés programok szervezésében, megvalósításában, (pl. onkológiai betegek pszichoszociális támogatása, szülői kompetenciák fejlesztése, „Kapaszkodó” – serdülőkonzultáció, viselkedési zavarokkal küzdő gyermekek táboroztatása, pedagógus-továbbképzések vezetése, szervezése), melyek az egyesület alapszabályával is megegyeznek.

 


|Ugrás az oldal tetejére|